23.06.2017
Projekti modernizacije željezničke infrastrukture
Sudjelujemo u provedbi projekata modernizacije željezničke infrastrukture:

 • Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

 • Izgradnja nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno
 • .
 • Sustav besprekidnog napajanja kolodvora s pripadajučim MODULIMA

 • Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica


 • Telekomunikacije / pružna telefonija


 • Signalna oprema za željeznicu

 • Vezani članci
  Pružni optički telefonski ormarić ulaznog /izlaznog signala
  Ormarić razvoda grijača skretnica
  Ormarić razvoda temperaturnih senzora
  Sustav jednofaznog izmjenjivača
  Centralna upravljačka jedinica sustava besprekidnog napajanja